Een derde van onze vrijwilligers heeft
een afstand tot de arbeidsmarkt. Hun einddoel is vaak betaald werk op een
kantoor, in een magazijn, als koerier of als inpakker. Wij ondersteunen deze
vrijwilligers bij het opbouwen en aanleren van vaardigheden of
helpen deze te verbeteren.

De Boekentuin is een stichting zonder winstoogmerk. Door het kopen van onze boeken, steunt u rechtstreeks onze goede doelen. De opbrengst wordt besteed aan de volgende doelen:

Interne doelen:

  • Het ondersteunen van onze vrijwilligers
  • Het aanleren/versterken van vaardigheden
  • Het in stand houden van onze stichting (Huur etc.)
  • Het in stand houden en verbeteren van de cultuur historische waarde van een boek.


Externe doelen:

  • Kleinschalige projecten die affiniteit hebben met lezen, boeken, onderwijs en/of cultuur- zowel nationaal als internationaal spreken ons erg aan en helpen we zowel financieel als in natura.

Terug naar de top knop